IPM Square

הדברה חכמה

Low Tech פוגש High Tech: הסיפור המדהים של חברה עם חזון שלקחה את תחום ההדברה השמרני כמה צעדים קדימה, כאשר פיתחה טכנולוגיה ייחודית המאשפרת למדביר להגיע לזירת האירוע אך ורק כשיש צורך. כל זאת בעזרת טכנולוגית שידור WIFI.

האתגר היה לקחת רכיבים אלקטרונים קיימים ולהצמיד אותם למלכודות קונבנציונליות בלי לפגוע האתגר בפרוייקט הנ"ל הי בלפתח מתאמים יעודיים למגוון מלכודות שונות, נתנו פתרונות ייצירתיים, בתחום העיצוב התעשייתי והתכנון המכאני כאחד המתחשבים במשתמש ובפונקציונליות המוצר.

במסגרת הפרוייקט נתנו מענה ללקוח עד לשלב הייצור של תבניות להזרקת פלסטיק דרך הספקים המומלצים שלנו.

)