TESS

מערכת תקשורת אלטרנטיבית

 הפרוייקט המרתק הזה עסק בפיתוח מוצר תקשורת עבור גופי ביטחון אזרחים. המערכת מסוגלת להתחבר לתשתית תקשורת אלטרנטיבית במקרה של קריסת מערכות קוויות וסלולריות. המערכת כוללת יחידת בקרה מרכזית, יחידה מוטסת, ומצלמות המותקנות ע"ג המשתמש המאפשרות שידור וצפייה אונליין.

האתגר  היה לעצב מכשירים שונים כחלק מאותו "קיט" . כל מכשיר מיועד לשימוש אחר. בין המכשירים השונים ישנה רכזת הנשאת על גב הלוחם, מצלמות ראש, מכשיר מוטס על גבי כטב"ם ומכשיר  להתקנה ע"ג עמוד.

לאחר עיצוב תעשייתי ותכנון מכאני של כל המארזים השונים, הפקנו את כל האבי טיפוס שבעזרתם בוצעו ניסוים בשטח לבדיקת היתכנות טכנולוגית ומעשית. בעזרת הדגמים שהפקנו ניתן היה לבדוק בפועל נוחות המשתמש, נוחות תפעול ולהתרשם ממשפחה של מוצרים באופן מוחשי!

אנחנו יודעים לתת סל פתרונות מלא! החל מעיצוב תעשייתי, תכנון מכאני, ובמקרה הזה גם הפקת אב טיפוס עובד! 

)