Playermaker - סטודיו לעיצוב מוצר - לינדנברג

Playermaker

מארז חיישנים חכם לשחקני כדורגל

Playercase הינו מארז חכם עבור חיישנים לשחקני כדורגל. מטרת החיישנים הינה לנטר על מדדים שונים המעידים על טיב היכולות של השחקן, ומאפשרים לו להשתפר מאימון לאימון. המארז החכם מאפשר לשמור על החיישנים יחד ולטעון אותם.

 

אחד האתגרים שהתמודדנו איתם בפיתוח המוצר היה למצוא פתרון לניקוי המחבר שמתאם בין החיישנים למעגל החשמלי שבתוך המארז.

הניקוי נדרש משום שסביבת השימוש של החיישנים היא מאוד מלכלכת. מגרש כדורגל הוא למעשה משטח דשא והמון חתיכות דשא ובוץ מגיעות כך או אחרת לחיישן ואז לתוך המארז. הלכלוך בעייתי משום שהוא עלול לפגוע באיכות החיבור של החיישן למעגל ולשבש את הטעינה שלו.

פתרנו את הבעיה בכך שיצרנו מכסה מתפרק במארז, שמאפשר לגשת למחברים בנוחות ולנקות אותם.

המוצר מאוד מצליח ומשמש שחקנים מליגות בכירות ברחבי העולם.

מרגש לחשוב על כך ששחקן כדורגל שעודדנו לא מזמן באליפות אירופה משתמש במוצר שאנחנו עיצבנו!

 

 

)