Corning

מכשיר לבדיקת סיבים אופטיים

קורנינג הינה חברה בינלאומית, מוכרת היטב כבעלת פטנט עולמי על "גורילה גלס" זכוכית דקה וחזקה מאוד הנמצאת בשימוש בכל טלפון סלולרי או טאבלט. חברת קורנינג הינה גם ייצרנית מובילה של סיבים אופטים.

משרדינו התבקש לעצב מכשיר עזר לטכנאים שיסייע להם לזהות סיבים אופטים הפרוסים בתוך ארונות תקשורת. המכשיר הוא נייד ומאפשר לטכנאי לקבל מידע בנוגע לתשתית הפרוסה באתר.

העבודה על הפרוייקט כללה ביצוע סקיצות עיצוביות, פיתוח מכאני, תכנון מכאני להזרקת פלסטיק, והכל מול צוות מקומי וצוות מחו"ל תוך הנחיות מאוד נוקשות על עיצוב המוצר בהתחשב להנחיות וקודים עיצובים של חברת האם.

)