עיצוב מוצרים - עבודות

TESS

מערכת תקשורת אלטרנטיבית

לשתות

מכשיר לבדיקת איכות המים

Touch 2

מכשיר לחילוץ מידע סלולרי

Intercom

פאנל כניסה לבית/משרד

GX-40

מערכת תאורת חירום

Ipen

מכשיר לבדיקת לחות בעיניים

Aerodentis

מכשיר עזר ליישור שיניים

GX-3F

תאורת חירום חללים גדולים